Jobsuche - În căutarea unui loc de muncă

Vocabular

Vocabular

Yuki: Ich glaube, ich muss Geld verdienen. Meine Schwester möchte mich so gerne besuchen. Sie kann die Reise nach Deutschland aber nicht bezahlen. Ich möchte ihr den Flug finanzieren.
Yuki: Cred că trebuie să câştig nişte bani. Sora mea îşi doreşte foarte mult să mă viziteze. Dar nu poate plăti călătoria în Germania. Aş vrea să-i plătesc eu zborul.

Frau Glück: Vielleicht lesen Sie mal die Stellen angebote in der Zeitung. Ich glaube, ich habe noch die Zeitung vom Samstag. Ja, da ist sie. Also wollen wir mal sehen, welche Stellen es gibt. Schauen Sie, hier ist ein interessantes Angebot:

Dna Glück: Poate ar trebui să citiţi ofertele de muncă din ziar. Cred că mai am ziarul de sâmbătă. Da, iată-l. Deci, să vedem ce locuri de muncă există. Uitaţi, aici este o ofertă interesantă:

Reisebüro sucht freundliche junge Dame für lechte Büroarbeit. Englischkenntnisse erwünscht.

Agenţie de voiaj caută tânără amabilă pentru muncă de birou uşoară. Se cer cunoştinţe de limba engleză.

Kenntnisse in Japanisch von Vorteil.

Cunostinţele de limba japoneză reprezintă un avantaj.

Arbeit am PC erforderlich. Arbeitszeit: 18-21 Uhr

Se lucrează pe computer. Program de lucru: 18:00-21:00

Gute Bezahlung. Informationen unter Tel. 34 61 78

Remuneraţie motivantă. Informații la tel. 34 61 78

Yuki: Meinen Sie wirklich?

Yuki: Vorbiţi serios?

Frau Glück: Natürlich!

Dna Glück: Bineînţeles!

Yuki ruft im Reisebüro an.

Yuki sună la agenţia de voiaj.

Frau Dietl: Reisebüro Sonnenschein. Guten Tag! Frau Dietl am Apparat. Was kann ich für Sie tun?

Dna Dietl: Agenţia de voiaj Sonnenschein (Lumina Soarelui). Bună ziua! La telefon dna Dietl. Cu ce vă pot ajuta?

Yuki: Hier spricht Yuki Naito. Ich möchte mich gerne um die Stelle bewerben. Sie suchen jemand mit Kenntnissen in Englisch und Japanisch.

Yuki: Aici Yuki Naito. Doresc să-mi depun candidatura pentru locul de muncă. Căutaţi pe cineva care cunoaşte engleză și japoneză.

Frau Dietl: Können Sie auch am Computer arbeiten?

Dna Dietl: Ştiţi să lucraţi și pe computer?

Yuki: Ja, das kann ich auch.

Yuki: Da, ştiu.

Frau Dietl: Wie gut sind Ihre Japanisch- und Englischkenntnisse?

Dna Dietl: Cât de bine ştiţi japoneza și engleza?

Yuki: Japanisch ist meine Muttersprache. Englisch lerne ich schon seit zehn Jahren.

Yuki: Japoneza este limba mea maternă. Engleza o învăț de zece ani.

Frau Dietl: Seit wann sind Sie denn schon in Deutschland?

Dna Dietl: De când sunteţi în Germania?

Yuki: Seit drei Monaten.

Yuki: De trei luni.

Frau Dietl: Ihr Deutsch ist wirklich ausgezeichnet. Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Kommen Sie doch einfach bei uns vorbei und stellen Sie sich vor. Unser Reisebüro ist in der Königinstralse 4. Wissen Sie, wie Sie zu uns kommen?

Dna Dietl: Vorbiţi germana, într-adevăr, excelent. Vă fac o propunere: treceţi pe la noi să vă cunoaştem. Agenția noastră de voiaj se află pe Königinstrafße, nr. 4. Ştiți cum să ajungeţi la noi?

Yuki: Ich denke ja. Wann kann ich zu Ihnen kommen?

Yuki: Cred că da. Când pot să vin la dvs.?

Frau Dietl: Geht es morgen Nachmittag, sagen wir um 17 Uhr?

Dna Dietl: E bine mâine după-amiază, să zicem la ora 17:00?

Yuki: Ja, das geht.

Yuki: Da, e bine.

Frau Dietl: Also, dann bis morgen Frau... Wie ist Ihr Name?

Dna Dietl: Deci, pe mâine, dna ... Cum vă numiţi?

Yuki: Naito. Ich buchstabiere: N wie Nordpol, A wie Anton, I wie Ida, T wie Theodor und O wie Otto. Mein Vorname ist Yuki, Y wie Ypsilon, U wie Ulrich, K wie aufmann und I wie Ida. Naito Yuki. Also dann bis morgen, Frau Dietl. Auf Wiederhören!

Yuki: Naito. Spun pe litere: N de la Nordpol, A de la Anton, I de la Ida, T de la Theodor şi O de la Otto. Prenumele meu este Yuki, Y de la Ypsilon, U de la Ulrich, K de la Kaufmann şi I de la lda. Naito Yuki. Deci, pe mâine, dna Dietl. La revedere!

Vocabular

Abendstunde în:                         seara
in den Abendstunden

also dann bis morgen!               deci, pe mâine!
am Computer                              pe computer
Angebot, das, -e                         oferta
Anruf, der, -e                              apelul telefonic
Arbeit, die, -en                            munca, lucrul
arbeiten                                      a munci, a lucra
Arbeitszeit, die, -en                    program de lucru
Architekt, der, -en                       arhitectul
Architektin, die, -nen                  arhitecta
Arzt, der, -e                                 doctorul
Ärztin, die, -nen                          doctori
ţa

auf Wiederhören!                       la revedere!
 (am Telefon)                             (la telefon)

Bäcker, der, -                              brutarul
Bäckerin, die, -nen                     brutărița
Bauer, der, -n                             ţăranul
Bäuerin, die, -nen                       ţăranca

Beruf, der, -e                              meseria
bewerben (sich) um                  a solicita, a(-şi) depune candidatura (pentru un post)
Bezahlung die, -en                     plata
buchstabieren                            a silabisi, a spune pe litere
Büroarbeit, die, -en                    munca de birou
Busfahrer, der, -                         şoferul de autobuz
Busfahrerin, die, -nen                şoferița de autobuz
Computer, der, -                         computerul
Dame, die, -n                            doamna
denken                                      a gândi, a crede, a fi de părere
Englischkenntnisse, die pl        cunoştinţele de limba engleză
erforderlich                                necesar
erwünscht                                 de dorit
finanzieren                                a finanţa, a plăti
Flug, der, e                               zborul
Frau Dietl am Apparat               La telefon dna Dietl
Friseur, der, -e                           frizerul
Friseurin, die, -nen                     frizeriţa, coafeza

Information, die, -en în:             informația
Informationen unter                   informații la

Ingenieur, der, -e                        inginerul
Ingenieurin, die, -nen                 inginera
jemand                                       cineva
Jobsuche, die                            căutarea unui loc de muncă
jung                                            tânăr

Kaufmann, der,                         comerciantul
pl Kaufleute                              comercian
ţii
Kellner, der, -                            chelnerul
Kellnerin, die, -nen                    chelnerița
Kenntnis, die, -se                      cunostința
Kranker ptleger, der, -               infirmierul
Krankenschwester, die, -n        asistenta medicală
leicht                                          uşor

mal în:                                         ar trebuí să citiți
lesen Sie mal

Mechaniker, der,-                       mecanicul m.
Mechanikerin, die, -nen             mecanic f.
meinen                                       a crede, a gândi, a fi de părere
Muttersprache, die, -n                limba maternă

Nordpol, der                               Polul Nord
Personalbüro, das, -s                birou de resurse umane
Polizist, der, -en                         poliţistul
Polizistin, die, -nen                    poliţista
Reise, die, -n                             călătoria
Reisebüro, das, -s                     agenția de voiaj
schauen                                     a privi, a se uita
Schreiner, der, -                         tâmplarul
Schreinerin, die, -nen                tâmplărița
seit wann?                                 de când?
Sekretär, der, -e                         secretarul
Sekretärin, die, -nen                  secretara
Sonnenschein, der                    lumina soarelui
Stelle, die, -n                             postul, locul de muncă
Stellenangebot, das, -e             oferta de locuri de muncă
tun                                              a face, a pune
verdienen                                   a câştiga (prin muncă)
Verkäufer, der, -                         vânzătorul

vorbeikommen în:                     
einfach vorbeikommen              a trece

Vorschlag în:                             propunere
einen Vorschlag machen          a face o propunere

Vorstellungsgespräch, das,-e   interviul pentru ocuparea unui loc de muncă
Vorteil, der, -e                            avantajul
Wie ist Ihr Name?                      Cum vă numiți?Care este numele dvs?
wie?                                           cum?
wissen                                       a şti
Ypsilon                                      litera Y

În căutarea unui loc de muncă

În Germania, când cauţi un loc de muncă, cel mai bine este să te uiţi în ediţia de sâmbătă a unui ziar naţional, cum ar fi Frankfurter Rundschau sau Süddeutsche Zeitung, sau să dai anunţ într-un ziar.

O altă cale de a găsi un loc de muncă este de a te uita pe oferta cu joburi de la Arbeitsamt (Oficiul de plasare a forţei de munca). Arbeitsamt este o instituţie de stat care are sedii în toate oraşele. Pune la dispoziţie computere cu ajutorul cărora poţi căuta locuri de muncă şi are consilieri care te pot ajuta. Dacă dai telefon la numărul 01 15 0, cel mai apropiat oficiu de plasare a forţei de muncă îţi va da informaţii despre locurile de muncă vacante.