Ein gemütlicher Abend - O seară plăcută
Gramatica

Gramatica

Prepoziţii care cer genitivul

Prepozițiile care cer numai genitivul sunt: außerhalb, innerhalb, statt, trotz, während, wegen.

Familien mit Kindern wohnen gern         Familiilor cu copi le place să locuiască în
außerhalb der Stadt.                              afara oraşului.

Singles wohnen lieber innerhalb           Celibatarii preferă să locuiască în
der Stadt.                                                centrul oraşului.

Statt der Diskussionsrunde                 În loc să urmărim dezbaterea de grup la
im Fernsehen haben wir uns einen        televizor,am petrecut împreună o seară
gemütlichen Abend gemacht.                 plăcută.

Trotz des Regens gehen wir                 În ciuda ploii, mergem să ne plimbăm.
spazieren.                                                 

Während des Essens klingelte das      În timpul mesei a sunat telefonul.
Telefon.

Der Helikopter konnte wegen eines      Elicopterul nu a putut ateriza din cauza
Wolkenbruchs nicht landen.                  unei ruperi de nori.

Propoziţiile introduse prin conjuncţia obwohl

În locul prepoziției trotz poate fi utilizată o propoziție concesivă introdusă prin conjuncția obwohl.

Trotz des Regens gehen wir                  = Obwohl es regnet, gehen wir spazieren.
spazieren.                                                 
În ciuda ploii, noi mergem să ne        = Deşi plouă, noi mergem să ne plimbăm.
plimbäm.
propoziție principală                              propoziție subordonată

Yuki kauft das Kleid trotz des hohen     = Yuki kauft das Kleid, obwohl der Preis
Preises.                                                      hoch ist.
Yuki cumpără rochia în ciuda             = Yuki cumpără rochia, deşi preţul este
preţului mare.                                        mare.       
propoziție principală                              propoziție subordonată

La fel ca și dass și wenn, conjuncția obwohl introduce o propoziție subordonată. Propoziția principală şi cea subordonată se pot schimba între ele, dar construcția frazei trebuie moditicată în acest caz. Conjuncția obwohl este utilizată atunci când acțiunea propoziției principale și cea a propoziției subordonate sunt în opoziție. În propoziția subordonată trebuie să existe un verb. Dacă nu, trebuie să adäugați un verb.

Obwohl der Preis hoch ist, kauft Yuki   Deşi preţul este mare, Yuki cumpără
das Kleid.                                                rochia.

Wir gehen spazieren, obwohl es          Noi mergem să ne plimbäm, deşi plouă.
regnet.
  

Conjuncția statt ... zu + infinitiv

Statt fernzusehen,                                  În loc să ne uităm la televizor,
sind wir in die Disko gegangen.              am mers la discotecă.

Statt exprimă ideea că s-a etectuat ceva în locul a altceva.

Statt este adesea utilizată cu infinitivul + zu.

Conjuncția ohne ... zu + infinitlv

Du kannst bis zur U-Bahnhaltestelle       Poți să mergi până la stația de metrou
laufen, ohne nass zu werden.                fără să te uzi.

Propozițiile introduse prin conjuncția ohne ... zu descriu un rezultat sau un eveniment care nu se va întâmpla sau nu ar trebui să se întâmple.
Conjunctia ohne.. zu + infinitiv poate fi utilizată doar atunci când subiectele din propoziția principală și cea subordonată sunt identice.