Yuki möchte in die Stadt fahren - Yuki vrea să meargă în oraş
Gramatica

Gramatica
 

Particula denn

Wo ist denn die Haltestelle?
Deci unde este staţia?

Particula denn este utiiizată doar în propoziţiile interogative. Denn face ca întrebarea să fie mai puţin directă.

Timpul prezent: verbele neregulate

nehmen - a lua

        ich                         nehme                  Wir                 nehmen
du                          nimmst                 ihr                   nehmt
Sie                         nehmen                Sie                 nehmen
er/sie/es                nimmt                   sie                  nehmen

fahren - a merge (cu un vehicul)

        ich                         fahre                     Wir                 fahren
        du                          fährst                    ihr                   fahrt
        Sie                         fahren                   Sie                 fahren
        er/sie/es                fährt                      Sie                 fahren

sprechen - a vorbi

        ich                         spreche                Wir                 sprechen
        du                          sprichst                ihr                   sprecht
        Sie                         sprechen              Sie                 sprechen
        er/sie/es                spricht                  Sie                 sprechen

 

Verbele modale

wollen - a vrea

        ich                         will                        wir                  wollen
        du                          willst                     ihr                   wollt
        Sie                         wollen                  Sie                 wollen
        er/sie/es                will                        sie                  wollen

 sollen - a trebui

        ich                         soll                        wir                  sollen
        du                          sollst                    ihr                   sollt
        Sie                         sollen                   Sie                 sollen
        er/sie/es                soll                        sie                  sollen

 müssen - a trebui

        ich                         muss                    wir                  müssen
        du                          musst                   ihr                   müsst
        Sie                         müssen               Sie                 müssen
        er/sie/es                muss                    sie                  müssen


Verb modal +verb: ordinea cuvintelor

Retineti poziția verbului1 modal si a infinitivului din următoarele propoziții. Infinitivul stă întotdeauna la sfârsitul propoziției.

afirmatie:

        Yuki       kann      im Wohnzimmer                  fernsehen.

        Yuki        will         in die Stadt                          fahren.

cuvânt interogativ:

        Wo                                       kann     ich eine Fahrkarte       kaufen?

        Wie viele Stationen            muss     ich denn        fahren?

întrebare:

        Darf                      ich Mainzel           streicheln?
        verb modal                                         infinitiv

Intr-un context clar, infinitivul poate fi omis:

Ich möchte einen Kaffee. (trinken) - Aş vrea să beau o cafea.

Yuki will in die Stadt. (fahren) - Yuki vrea să meargă în oraş.

Semnificaţia verbelor modale

wollen:
Yuki will in die Stadt fahren. Yuki vrea să meargă în oraş.

Verbul wollen exprimă o intenţie sau o dorinţă. Copii folosesc mult acest cuvânt: Ich will ein Eis. (Vreau o îngheţată.)
Atunci când adulții vor ceva, folosesc de obicei condiționalul optativ al verbului mögen: Ich möchte einen Kaffee. (Aş vrea o cafea.)

sollen:
Sie sollen nicht rauchen. Nu ar trebui să fumați.

Verbul sollen exprimă un sfat sau o recomandare.

müssen:
Yuki muss 2 Streifen stempeln. Yuki trebuie să composteze două bilete.

Verbul müssen exprimă o necesitate sau o constrângere.

können:
Yuki kann am Kiosk eine Fahrkarte kaufen.  Yuki poate cumpăra un bilet de la chiosc.

Yuki kann Deutsch sprechen.Yuki poate vorbi germană.

Yuki kann auch im Wohnzimmer fernsehen. Yuki poate să se uite la

televizor şi în sufragerie.

Verbul können exprimă posibilitatea sau permisiunea.

dürfen:

Hier darf man parken. Aici se poate parca.

Hier darf man nicht rauchen. Aici nu se poate fuma (fumatul nu este permis).

Darf ich die Katze streicheln? Pot (am voie) să mângâi pisica?
Verbul dürfen exprimă permisiunea, interzicerea sau este utilizat în întrebările politicoase.


Pronumele man

Pronumele man („cineva“, „tu“) este utilizat în exprimarea unor lucruri generale si evidente.

Hier dart man parken - Aici se poate parca.
Hier darfman nicht rauchen - Aici nu se poate fuma.

Negaţia nicht

Negarea verbelor se face cu nicht, care este aşezat după verb.

Kommen Sie aus Deutschland? Veniţi din Germania?

Nein, ich komme nicht aus Deutschland. Nu, nu vin din Germania.

Das Zimmer ist klein. Camera este mică.

Nein, das Zimmner ist nicht klein. Nu, camera nu este mică.

În propozițiile cu un verb modal şi un verb la infinitiv, nicht stă, de regulă, între cele două verbe.

Ich kann nicht kommen. Eu nu pot să vin.

Du sollst nicht rauchen. Tu nu trebuie să fumezi.

  Prepoziţii cu acuzativul

De obicei, prepozițiile stau în fața substantivelor şi cer un anumit caz (acuzativ, dativ sau genitiv). Prepoziţiile care cer numai acuzativul sunt: bis, durch, für, gegen, ohne şi um.

Das Flugzeug fliegt bis München. - Avionul zboară până la München.

Der Zug fährt durch den Tunnel. - Trenul merge prin tunel.

Das Medikament ist für das Kind. - Medicamentul este pentru copil.

Das Auto fährt gegen den Baum. - Maşina intră în copac.

Wir reisen ohne Geld um die Welt. - Noi călătorim în toată lumea fără niciun ban.

Prepoziţia in

Prepoziţia in se foloseşte cu acuzativul atunci când se răspunde la întrebarea wohin? (unde?, încotro?)

Yuki fährt in die Stadt.                                                     Wohin fahrt Yuki?
Yuki merge in oraş.                                 Unde merge Yuki?

Die U-Bahn fährt ins* Zentrum.               Wohin fährt die U-Bahn?
Metroul merge în centru.                       Unde merge metroul?