Ghid conversaţional şi construcţia propoziţiilor
"Furios - wütend"

M - masculin F - feminin N - neutru Pl. - plural
N - nominativ A - acuzativ D - dativ G - genitiv

 

Exemplu adjectiv nedeclinat pentru substantiv masculin, feminin si neutru

 
Germană
Pronunţie
Română

M

Der Chef ist wütend.

Der șef ist viutӑnd.

Șeful este furios.

F

Die Lehrerin ist wütend.

Di lerӑrin ist viutӑnd.

Profesoara este furioasӑ.

N

Das Tier ist wütend.

Das tir ist viutӑnd.

Animalul este furios.

Pl.

Die Menschen sind wütend.

Di menșӑn zind viutӑnd.

Oamenii sunt furioși.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv masculin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Der wütende Chef schreit.
Der viutӑnde șef șrait.
Șeful furios ṭipӑ.

A

Ich hole den wütenden Chef.
Ih hole den viutӑndӑn șef.
Eu îl aduc pe șeful furios.

D

Ich gehe dem wütenden Chef aus dem Weg.
Ih gee dem viutӑndӑn șef aus dem veg.
Eu îl evit pe șeful furios.

G

Die Hände des wütenden Chefs zittern.
Di hende des viutӑndӑn șefs ṭitӑrn.
Mâinile șefului furios tremurӑ.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv feminin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die wütende Lehrerin weint.
Di viutӑnde lerӑrin vaint.
Profesoara furioasӑ plânge.

A

Die Schüler beruhigen die wütende Lehrerin.
Di șiulӑr beruigӑn di viutӑnde lerӑrin.
Elevii o calmeazӑ pe profesoara furioasӑ.

D

Paul schenkt der wütenden Lehrerin eine Blume.
Paul șenct der viutӑndӑn lerӑrin aine blume.
Paul ii dӑruiește profesoarei furioase o floare.

G

Die Schuhe der wütenden Lehrerin sind kaputt.
Di șue der viutӑndӑn lerӑrin zind caput.
Pantofii profesoarei furioase sunt stricaṭi.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv neutru la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Das wütende Tier hat Schmerzen.
Das viutӑnde tir hat șmerṭӑn.
Animalul furios are dureri.

A

Wir sehen das wütende Tier.
Vir zeӑn das viutӑnde tir.
Noi vedem animalul furios.

D

Martin hat Angst vor dem wütenden Tier.
Martin hat angst for dem viutӑndӑn tir.
Lui Martin îi este teamӑ de animalul furios.

G

Die Zähne des wütenden Tieres sind scharf.
Di ṭene des viutӑndӑn tirӑs zind șarf.
Dinṭii animalului furios sunt ascuṭiṭi.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv la plural la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die wütenden Menschen brüllen.
Di viutӑndӑn menșӑn briulӑn.
Oamenii furioși urlӑ.

A

Niemand kann die wütenden Menschen beruhigen.
Nimand can di viutӑndӑn menșӑn beruigӑn.
Nimeni nu îi poate calma pe oamenii furioși.

D

Den wütenden Menschen wurde eine Änderung versprochen.
Den viutӑndӑn menșӑn wurde aine endӑrung fӑrșprohӑn.
Oamenilor furioși le-a fost promisӑ o schimbare.

G

Man hört die Stimmen der wütenden Menschen.
Man hiort die știmӑn der viutӑndӑn menșӑn.
Se aud vocile oamenilor furioși.