Ghid conversaţional şi construcţia propoziţiilor
"
Tare (sunet) - laut"

M - masculin F - feminin N - neutru Pl. - plural
N - nominativ A - acuzativ D - dativ G - genitiv

 

Exemplu adjectiv nedeclinat pentru substantiv masculin, feminin si neutru

 
Germană
Pronunţie
Română

M

Der Bagger ist laut.

Der bagӑr ist laut.

Excavatorul este tare.

F

Die Musik ist laut.

Di muzic ist laut.

Muzica este tare.

N

Das Geräusch ist laut.

Das Geräusch ist laut.

Zgomotul este tare.

Pl.

Die Trommeln sind laut.

Di tromӑln zind laut.

Tobele sunt tari.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv masculin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Der laute Bagger fährt.
Der laute bagӑr fert.
Excavatorul tare circulӑ.

A

Er beobachtet den lauten Bagger.
Er beobahtӑt den lautӑn bagӑr.
El se uitӑ la excavatorul tare.

D

Dem lauten Bagger fehlt ein Spiegel.
Dem lautӑn bagӑr felt ain șpigӑl.
Excavatorului tare îi lipsește o oglindӑ.

G

Die Schaufel des lauten Baggers ist riesig.
Di șaufӑl des lautӑn bagӑrs ist rizig.
Cupa excavatorului tare este uriașӑ.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv feminin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die laute Musik ist schön.
Di laute muzic ist șion.
Muzica tare este frumoasӑ.

A

Maria hört die laute Musik.
Maria hiort di laute muzic.
Maria ascultӑ muzica tare.

D

Der lauten Musik fehlt der Rhythmus.
Der lautӑn muzic felt der riutmus.
Muzicii tare ii lipsește ritmul.

G

Den Text der lauten Musik kann ich nicht verstehen.
Den text der lautӑn muzic can ih niht fӑrșteӑn.
Textul muzicii tari nu îl pot înṭelege.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv neutru la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Das laute Geräusch kam plötzlich.
Das laute gheroiș cam plioṭlih.
Zgomotul tare veni deodatӑ.

A

Peter hört das laute Geräusch.
Peter hiort das laute gheroiș.
Peter aude zgomotul tare.

D

Sie erschreckt sich vor dem lauten Geräusch.
Zi ӑrșrect zih for dem lautӑn gheroiș.
Ea se sperie de zgomotul tare.

G

Die Folge des lauten Geräusches ist eine Explosion.
Di folghe des lautӑn gheroișӑs ist aine explozion.
Urmarea zgomotului tare este o explozie.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv la plural la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die lauten Trommeln klingen schön.
Di lautӑn tromӑln clingӑn șion.
Tobele tari sunӑ frumos.

A

Er schlägt die lauten Trommeln.
Er șlegt di lautӑn tromӑln.
El bate tobele tari.

D

Nach den lauten Trommeln hört man die Geige.
Nah den lautӑn tromӑln hiort man di gaighe.
Dupa tobele tari se aude vioara.

G

Der Rhythmus der lauten Trommeln ist schnell.
Der riutmus der lautӑn tromӑln ist șnel.
Ritmul tobelor tari este rapid.