Ghid conversaţional şi construcţia propoziţiilor
"
Silenṭios - leise"

M - masculin F - feminin N - neutru Pl. - plural
N - nominativ A - acuzativ D - dativ G - genitiv

 

Exemplu adjectiv nedeclinat pentru substantiv masculin, feminin si neutru

 
Germană
Pronunţie
Română

M

Der Hund ist leise.

Der hund ist laize.

Câinele este silenṭios.

F

Die Biene ist leise.

Di bine ist laize.

Albina este silenṭioasӑ.

N

Das Baby ist leise.

Das bebi ist laize.

Bebelușul este silenṭios.

Pl.

Die Geigen sind leise.

Di gaigӑn zind laize.

Viorile sunt silenṭioase.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv masculin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Der leise Hund schläft.
Der leize hund șleft.
Câinele silenṭios doarme.

A

Er ruft den leisen Hund.
Er ruft den laizӑn hund.
El îl strigӑ pe câinele silenṭios.

D

Ich gebe dem leisen Hund einen Knochen.
Ih ghebe dem laizӑn hund ainӑn cnohӑn.
Eu îi dau câinelui silenṭios un os.

G

Die Augen des leisen Hundes leuchten.
Di augӑn des laizӑn hundӑs loihtӑn.
Ochii câinelui silenṭios strӑlucesc.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv feminin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die leise Biene summt.
Di laize bine zumt.
Albina silenṭioasӑ zumzӑie.

A

Maya sucht die leise Biene.
Maya zuht di laize bine.
Maya cautӑ albina silenṭioasӑ.

D

Wir geben der leisen Biene Pollen.
Vir ghebӑn der laizӑn bine polӑn.
Noi îi dӑm albinei silenṭioase polen.

G

Der Stachel der leisen Biene ist spitz.
Der ștahӑl der laizӑn bine ist șpiṭ.
Acul albinei silenṭioase este ascuṭit.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv neutru la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Das leise Baby lächelt.
Das leie bebi lehӑlt.
Bebelușul silenṭios zâmbește.

A

Er beruhigt das leise Baby.
Er beruigt das laize bebi.
El liniștește bebelușul silenṭios.

D

Die Puppe gehört dem leisen Baby.
Di pupe ghehiort dem laizӑ bebi.
Pӑpușa aparṭine bebelușului silenṭios.

G

Die Hände des leisen Babys sind klein.
Di hende des laizӑn bebis zind clain.
Mâinile bebelușului silenṭios sunt mici.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv la plural la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die leisen Geigen spielen eine Melodie.
di laizӑn gaigӑn șpilӑn aine melodi.
Viorile silenṭioase cântӑ o melodie.

A

Er bringt die leisen Geigen.
Er bringt di laize gaighe.
El aduce viorile silenṭioase.

D

Wir hören den leisen Geigen zu.
Vir hiorӑn den laizӑn gaigӑn ṭu.
Noi ascultӑm viorile silenṭioase.

G

Das Alter der leisen Geigen kann man nicht bestimmen.
Das altӑr der laizӑn gaigӑn can man niht beștimӑn.
Vârsta viorilor silenṭioase nu se poate constata.