Ghid conversaţional şi construcţia propoziţiilor
"
Încet (vitezӑ) - langsam"

M - masculin F - feminin N - neutru Pl. - plural
N - nominativ A - acuzativ D - dativ G - genitiv

 

Exemplu adjectiv nedeclinat pentru substantiv masculin, feminin si neutru

 
Germană
Pronunţie
Română

M

Der Traktor ist langsam.

Der tractor ist langzam.

Tractorul este încet.

F

Die Schnecke ist langsam.

Di șneche ist langzam.

Melcul este încet.

N

Das Moped ist langsam.

Das moped ist langzam.

Mopedul este încet.

Pl.

Die Autos sind langsam.

Di autos zind langzam.

Mașinile sunt încete.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv masculin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Der langsame Traktor hupt.
Der langzsame tractor hupt.
Tractorul încet claxoneazӑ.

A

Maria überholt den langsamen Traktor.
Maria iobӑrholt den langzamӑn tractor.
Maria depӑșește tractorul încet.

D

Dem langsamen Traktor fehlt ein Spiegel.
Dem langzamӑn tractor felt ain șpigӑl.
Tractorului încet îi lipsește o oglindӑ.

G

Der Motor des langsamen Traktors ist alt.
Der motor des langzamӑn tractors ist alt.
Motorul tractorului încet este vechi.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv feminin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die langsame Schnecke schläft.
Di langzame șneche șleft.
Melcul încet doarme.

A

Er sucht die langsame Schnecke.
Er zuht di langzame șneche.
El cautӑ melcul încet.

D

Sie verjagt die langsame Schnecke.
Zi fӑriagt di langzame șneche.
Ea gonește melcul încet.

G

Die Augen der langsamen Schnecke sind groß.
Di augӑn der langzamӑn șneche zind gros.
Ochii melcului încet sunt mari.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv neutru la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Das langsame Moped raucht.
Dar langzame moped rauht.
Mopedul încet fumegӑ.

A

Martin repariert das langsame Moped.
Martin reparirt das langzame moped.
Martin reparӑ mopedul încet.

D

Die Ölspur kommt von dem langsamen Moped.
Di iolșpur comt fon dem langzamӑn moped.
Urma de ulei vine de la mopedul încet.

G

Die Farbe des langsamen Mopeds ist blau.
Di farbe des langzamӑn mopeds ist blau.
Culoarea mopedului încet este albastrӑ.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv la plural la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die langsamen Autos fahren.
Di langzamӑn autos farӑn.
Mașinile încete circulӑ.

A

Man darf die langsamen Autos überholen.
Man darf di langzamӑn autos iubӑrholӑn.
Este voie sӑ se depӑșeascӑ mașinile încete.

D

Wir sind den langsamen Autos begegnet.
Vir zind den langzamӑn autos begegnӑt.
Noi ne-am întâlnit cu mașinile încete.

G

Die Motoren der langsamen Autos sind schwach.
Di motorӑn der langzamӑn autos sind șvah.
Motoarele mașinilor încete sunt slabe.