Ghid conversaţional şi construcţia propoziţiilor
"
Uscat - trocken"

M - masculin F - feminin N - neutru Pl. - plural
N - nominativ A - acuzativ D - dativ G - genitiv

 

Exemplu adjectiv nedeclinat pentru substantiv masculin, feminin si neutru

 
Germană
Pronunţie
Română

M

Der Hals ist trocken.

Der hals ist trocӑn.

Gâtul este uscat.

F

Die Hose ist trocken.

Die hoze ist trocӑn.

Pantalonii sunt uscaṭi.

N

Das Hemd ist trocken.

Das hemd ist trocӑn.

Cӑmașa este uscatӑ.

Pl.

Die Schuhe sind trocken.

Di șue zind trocӑn.

Pantofii sunt uscaṭi.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv masculin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Der trockene Hals schmerzt.
Der trocӑne hals șmerṭt.
Gâtul uscat doare.

A

Er behandelt den trockenen Hals.
Er behandӑlt den trocӑnӑn hals.
El trateazӑ gâtul uscat.

D

Warmer Tee hilft dem trockenen Hals.
Varmӑr te hilft dem trocӑnӑn hals.
Ceai cald ajuta gâtul uscat.

G

Die Folgen des trockenen Halses sind schmerzlich.
Di folgӑn des trocӑnӑn halzӑs zind șmerṭlih.
Urmӑrile gâtului uscat sunt dureroase.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv feminin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die trockene Hose glänzt.
Di trocӑne hoze glenṭt.
Pantalonii uscaṭi strӑlucesc.

A

Er trägt die trockene Hose.
Er trägt di trocӑne hoze.
El poartӑ pantalonii uscaṭi.

D

Das Hemd passt zu der trockenen Hose.
Das hemd past ṭu der trocӑnӑn hoze.
Cӑmașa se potrivește cu pantalonii uscaṭi.

G

Die Taschen der trockenen Hose sind klein.
Di tașӑn der trocӑnӑn hoze zind clain.
Buzunarele pantalonilor uscaṭi sunt mici.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv neutru la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Das trockene Hemd ist zerknittert.
Das trocӑne hemd ist ṭӑrcnitӑrt.
Cӑmașa uscatӑ este șifonatӑ.

A

Sie bügelt das trockene Hemd.
Zi biugӑlt das trocӑne hemd.
Ea calcӑ cӑmașa uscatӑ.

D

Das Tuch gehört zu dem trockenen Hemd.
Das tuh ghehiort ṭu dem trocӑnӑn hemd.
Batista aparṭine cӑmӑșii uscate.

G

Der Kragen des trockenen Hemdes ist kaputt.
Der cragӑn des trocӑnӑn hemdӑs ist caput.
Gulerul cӑmӑșii uscate este stricat.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv la plural la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die trockenen Schuhe sind sauber.
Di trocӑnӑn șue zind zaubӑr.
Pantofii uscaṭi sunt curaṭi.

A

Er zieht die trockenen Schuhe an.
Er ṭit di trocӑnӑn șue an.
El încalṭӑ pantofii uscaṭi.

D

Dieser Faden gehört zu den trockenen Schuhen.
Dizӑr fadӑn ghehiort ṭu den trocӑnӑn șuӑn.
Acest fir aparṭine pantofilor uscaṭi.

G

Die Sohlen der trockenen Schuhen sind abgenutzt.
Di zolӑn der trocӑnӑn șuӑn zind abghenuṭt.
Tӑlpile pantofilor uscaṭi sunt uzate.