Ghid conversaţional şi construcţia propoziţiilor
"
Timid - schüchtern"

M - masculin F - feminin N - neutru Pl. - plural
N - nominativ A - acuzativ D - dativ G - genitiv

 

Exemplu adjectiv nedeclinat pentru substantiv masculin, feminin si neutru

 
Germană
Pronunţie
Română

M

Der Junge ist schüchtern.

Der iunghe ist șiuhtӑrn.

Bӑiatul este timid.

F

Die Frau ist schüchtern.

Di frau ist șiuhtӑrn.

Femeia este timidӑ.

N

Das Mädchen ist schüchtern.

Das medhӑn ist șiuhtӑrn.

Fetiṭa este timidӑ.

Pl.

Die Männer sind schüchtern.

Di menӑr zind șiuhtӑrn.

Bӑrbaṭii sunt timizi.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv masculin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Der schüchterne Junge lächelt.
Der șiuhtӑrne iunghe lehӑlt.
Bӑiatul timid zâmbește.

A

Sie beobachtet den schüchternen Jungen.
Zi beobahtӑt den șiuhtӑrnӑn iungӑn.
Ea se uitӑ la bӑiatul timid.

D

Wir helfen dem schüchternen Jungen.
Vir helfӑn dem șiuhtӑrnӑn iungӑn.
Noi îl ajutӑm pe bӑiatul timid.

G

Die Hände des schüchternen Jungen zittern.
Di hende des șiuhtӑrnӑn iungӑn ṭitӑrn.
Mâinile bӑiatului timit tremurӑ.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv feminin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die schüchterne Frau weint.
Di șiuhtӑrne frau vaint.
Femeia timidӑ plânge.

A

Er besucht die schüchterne Frau.
Er bezuht di șiuhtӑrne frau.
El viziteazӑ femeia timidӑ.

D

Die Schuhe passen der schüchternen Frau.
Di șuhe pasӑn der șiuhtӑrnӑn frau.
Pantofii i se potrives femeii timide.

G

Das Kleid der schüchternen Frau ist schön.
Das claid der șiuhtӑrnӑn frau ist șion.
Rochia femeii timide este frumoasӑ.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv neutru la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Das schüchterne Mädchen lacht.
Das șiuhtӑrne medhӑn laht.
Fetiṭa timidӑ râde.

A

Er ruft das schüchterne Mädchen.
Er ruft das șiuhtӑrne medhӑn.
El o strigӑ pe fetiṭa timidӑ.

D

Der Hund gehört dem schüchternen Mädchen.
Der hund ghehiort dem șiuhtӑrnӑn medhӑn.
Câinele aparṭine fetiṭei timide.

G

Die Hose des schüchternen Mädchens ist rot.
Di hoze des șiuhtӑrnӑn medhӑns ist rot.
Pantalonii fetiṭei timide sunt roșii.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv la plural la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die schüchternen Männer trinken.
Di șiuhtӑrnӑn menӑr trincӑn.
Bӑrbaṭii timizi beau.

A

Sie mag die schüchternen Männer.
Zi mag di șiuhtӑrnӑn menӑr.
Ei îi plac barbaṭii timizi.

D

Maria hilft den schüchternen Männern.
Maria hilft den șiuhtӑrnӑn menӑrn.
Maria îi ajutӑ pe bӑrbaṭii timizi.

G

Die Bücher der schüchternen Männern sind alt.
Di biuhӑr der șiuhtӑrnӑn menӑrn zind alt.
Cӑrṭile bӑrbaṭilor timizi sunt vechi.