Ghid conversaţional şi construcţia propoziţiilor
"
Curajos - mutig"

M - masculin F - feminin N - neutru Pl. - plural
N - nominativ A - acuzativ D - dativ G - genitiv

 

Exemplu adjectiv nedeclinat pentru substantiv masculin, feminin si neutru

 
Germană
Pronunţie
Română

M

Der Krieger ist mutig.

Der crigӑr ist mutig.

rӑzboinicul este curajos.

F

Die Bärin ist mutig.

Di berin ist mutig.

Ursoaica este curajoasӑ.

N

Das Kind ist mutig

Das chind ist mutig.

Copilul este curajos.

Pl.

Die Soldaten sind mutig.

Di zoldatӑn zind mutig.

Soldaṭii sunt curajoși.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv masculin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Der mutige Krieger kämpft.
Der mutighe crigӑr chempft.
Rӑzboinicul curajos se luptӑ.

A

Sie suchen den mutigen Krieger.
Zi zuhӑn den mutigӑn crigӑr.
Ei îl cautӑ pe rӑzboinicul curajos.

D

Die Waffe gehört dem mutigen Krieger.
Di vafe ghehiort dem mutigӑn crigӑr.
Arma îi aparṭine rӑzboinicului curajos.

G

Die Hand des mutigen Kriegers ist ruhig.
Di hand des mutigӑn crigӑrs ist ruig.
Mâna rӑzboinicului curajos este calmӑ.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv feminin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die mutige Bärin schläft.
Di mutighe berin șleft.
Ursoaica curajoasӑ doarme.

A

Der Arzt untersucht die mutige Bärin.
Der arṭt untӑrzuht die mutighe berin.
Medicul consultӑ ursoaica curajoasӑ.

D

Das Fleisch gehört der mutigen Bärin.
Das flaiș ghehiort der mutigӑn berin.
Carnea aparṭine ursoaicei curajoase.

G

Das Fell der mutigen Bärin ist dick.
Das fel der mutigӑn berin ist dic.
Blana ursoacei curajoase este groasӑ.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv neutru la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Das mutige Kind rennt.
Das mutighe chind rent.
Copilul curajos aleargӑ.

A

Er hat das mutige Kind belohnt.
Er hat das mutighe chind belont.
El a recompensat copilul curajos.

D

Maria hilft dem mutigen Kind.
Maria hilft dem mutigӑn chind.
Maria îl ajutӑ pe copilul curajos.

G

Das Buch des mutigen Kindes ist dick.
Das buh des mutigӑn chindӑs ist dic.
Cartea copilului curajos este groasӑ.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv la plural la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die mutigen Soldaten müssen kämpfen.
Di mutigӑn zoldatӑn miusӑn chempfӑn.
Soldaṭii curajoși trebuie sӑ lupte.

A

Sie haben die mutigen Soldaten getötet.
Zi habӑn di mutigӑn zoldatӑn ghetiotӑt.
Ei au omorât soldaṭii curajoși.

D

Die Einheit hilft den mutigen Soldaten.
Di ainhait hilft den mutigӑn zoldatӑn.
Unitatea ajutӑ soldaṭii curajoși.

G

Die Gewehre der mutigen Soldaten sind modern.
Di ghevere der mutigӑn zoldatӑn zind modern.
Armele soldaṭilor curajoși sunt moderne.