Ghid conversaţional şi construcţia propoziţiilor
"
Puternic - stark"

M - masculin F - feminin N - neutru Pl. - plural
N - nominativ A - acuzativ D - dativ G - genitiv

 

Exemplu adjectiv nedeclinat pentru substantiv masculin, feminin si neutru

 
Germană
Pronunţie
Română

M

Der Mann ist stark.

Der man ist ștarc.

Bӑrbatul este puternic.

F

Die Sportlerin ist stark.

Di șportlӑrin ist ștarc.

Sportiva este puternicӑ.

N

Das Fohlen ist stark.

Das folӑn ist ștarc.

Mânzul este putrenic.

Pl.

Die Bären sind stark.

Di berӑn zind ștarc.

Urșii sunt puternici.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv masculin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Der starke Mann arbeitet.
Der ștarche man arbaitӑt.
Bӑrbatul puternic lucreazӑ.

A

Maria braucht den starken Mann.
Maria brauht den ștarcӑn man.
Maria are nevoie de bӑrbatul puternic.

D

Das Auto gehört dem starken Mann.
Das auto ghehiort dem ștarcӑn man.
Mașina aparṭine bӑrbatului puternic.

G

Die Hände des starken Mannes sind groß.
Di hende des ștarcӑn manӑs zind gros.
Mâinile bӑrbatului puternic sunt mari.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv feminin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die starke Sportlerin gewinnt oft.
Di ștarche șportlӑrin ghevint oft.
Sportiva puternicӑ câștigӑ des.

A

Er begleitet die starke Sportlerin.
Er beglaitӑt di ștarche șportlӑrin.
El o acompaniazӑ pe sportiva puternicӑ.

D

Die Medaille gehört der starken Sportlerin.
Di medalie ghehiort der ștarcӑn șportlӑrin.
Medalia aparṭine sportivei puternice.

G

Der Körper der starken Sportlerin ist schön.
Der chiorpӑr der ștarcӑn șportlӑrin ist șion.
Trupul sportivei puternice este frumos.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv neutru la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Das starke Fohlen kämpft um sein Leben.
Das ștarche folӑn chempft um zain lebӑn.
Mânzul puternic se luptӑ pentru viaṭa sa.

A

Maria füttert das starke Fohlen.
Maria fiutӑrt das ștarche folӑn.
Maria hrӑnește mânzul puternic.

D

Paul hilft dem starken Fohlen.
Paul hilft dem ștarcӑn folӑn.
Paul îl ajutӑ pe mânzul puternic.

G

Die Mähne des starken Fohlen ist geflochten.
Di mene des ștarcӑn folӑn ist gheflohtӑn.
Coama mânzului puternic este împletitӑ.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv la plural la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die starken Bären brüllen.
Di ștarcӑn berӑn briulӑn.
Urșii puternici urlӑ.

A

Balu meidet die starken Bären.
Balu maidӑt di ștarcӑn berӑn.
Balu îi evitӑ pe urșii puternici.

D

Wir helfen den starken Bären.
Vir helfӑn den ștarcӑn berӑn.
Noi îi ajutӑm pe urșii puternici.

G

Die Fische der starken Bären sind frisch.
Di fișe der ștarcӑn berӑn zind ștarc.
Peștii urșilor puternici sunt proaspeṭi.