Ghid conversaţional şi construcţia propoziţiilor
"
Viu - lebendig"

M - masculin F - feminin N - neutru Pl. - plural
N - nominativ A - acuzativ D - dativ G - genitiv

 

Exemplu adjectiv nedeclinat pentru substantiv masculin, feminin si neutru

 
Germană
Pronunţie
Română

M

Der Adler ist lebendig.

Der adlӑr ist lebendig.

Vulturul este viu.

F

Die Maus ist lebendig.

Di maus ist lebendig.

Șoarecele este viu.

N

Das Tier ist lebendig.

Das tir ist lebendig.

Animalul este viu.

Pl.

Die Kinder sind lebendig.

Di chindӑr zind lebendig.

Copiii sunt vii.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv masculin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Der lebendige Adler fliegt.
Der lebendighe adlӑr fligt.
Vulturul viu zboarӑ.

A

Peter sucht den lebendigen Adler.
Peter zuht den lebendigӑn adlӑr.
Peter cautӑ vulturul viu.

D

Das Nest gehört dem lebendigen Adler.
Das nest ghehiort dem lebendigӑn adlӑr.
Cuibul aparṭine vulturelul viu.

G

Die Flügel des lebendigen Adlers sind schön.
Di fliugӑl des lebendigӑn adlӑrs zind șion.
Aripile vulturelui viu sunt frumoase.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv feminin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die lebendige Maus schläft.
Di lebendighe maus șleft.
Șoarecele viu doarme.

A

Sie jagen die lebendige Maus.
Zi iagӑn di lebendighe maus.
Ei vâneazӑ șoarecele viu.

D

Ich gebe der lebendigen Maus Käse.
Ih ghebe der lebendigӑn maus cheze.
Eu îi dau șoarecelui viu brânzӑ.

G

Die Augen der lebendigen Maus sind klein.
Di augӑn der lebendigӑn maus zind clain.
Ochii șoarecelui viu sunt mici.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv neutru la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Das lebendige Tier ist hungrig.
Das lebendighe tir ist hungrig.
Animalul viu este înfometat.

A

Maria rettet das lebendige Tier.
Maria retӑt das lebendighe tir.
Maria salveazӑ animalul viu.

D

Dem lebendigen Tier fehlt Nahrung.
Dem lebendigӑn tir felt narung.
Animalului viu îi lipsește hranӑ.

G

Der Schwanz des lebendigen Tieres ist lang.
Der șvanṭ des lebendigӑn tirӑs ist lang.
Coada animalului viu este lungӑ.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv la plural la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die lebendigen Kinder lachen.
Di lebendigӑn chindӑr lahӑn.
Copiii vii râd.

A

Wir bewundern die lebendigen Kinder.
Vir bevundӑrn di lebendigӑn chindӑr.
Noi admirӑm copiii vii.

D

Sie hilft den lebendigen Kindern.
Zi hilft den lebendigӑn chindӑrn.
Ea îi ajutӑ pe copiii vii.

G

Die Augen der lebendigen Kindern leuchten.
Di augӑn der lebendigӑn chindӑrn loihtӑn.
Ochii copiilor vii strӑlucesc.