Ghid conversaţional şi construcţia propoziţiilor
"
Flӑmând - hungrig"

M - masculin F - feminin N - neutru Pl. - plural
N - nominativ A - acuzativ D - dativ G - genitiv

 

Exemplu adjectiv nedeclinat pentru substantiv masculin, feminin si neutru

 
Germană
Pronunţie
Română

M

Der Bruder ist hungrig.

Der brudӑr ist hungrig.

Fratele este flӑmând.

F

Die Tante ist hungrig.

Die tante ist hungrig.

Mӑtușa este flӑmândӑ.

N

Das Kind ist hungrig.

Das chind ist hungrig.

Copilul este flӑmând.

Pl.

Die Schüler sind hungrig.

Di șiulӑr zind hungrig.

Elevii sunt flӑmânzi.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv masculin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Der hungrige Bruder isst.
Der hungrighe brudӑr ist.
Fratele flӑmând mӑnâncӑ.

A

Er ruft den hungrigen Bruder.
Er ruft den hungrigӑn brudӑr.
El îl cheamӑ pe fratele flӑmând.

D

Ich gebe dem hungrigen Bruder ein Brot.
Ih ghebe dem hungrigӑn brudӑr ain brot.
Eu îi dau fratelui flӑmând o pâine.

G

Die Magen des hungrigen Bruders knurrt.
Der magӑn des hungrigӑn brudӑrs cnurt.
Stomacul fratelui flӑmând chiorӑie.

 

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv feminin la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die hungrige Tante möchte essen.
Di hungrighe tante miohte esӑn.
Mӑtușa flӑmândӑ dorește sӑ mӑnânce.

A

Er ladet die hungrige Tante zum Essen ein.
Er ladӑt di hungrighe tante ṭum esӑn ain.
El o invitӑ pe mӑtușa flӑmândӑ la masӑ.

D

Wir müssen der hungrigen Tante helfen.
Vir miusӑn der hungrigӑn tante helfӑn.
Noi trebuie sӑ o ajutӑm pe mӑtușa flӑmândӑ.

G

Die Hände der hungrigen Tante zittern.
Di hende der hungrigӑn tante ṭitӑrn.
Mâinile mӑtușii flӑmânde tremurӑ.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv neutru la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Das hungrige Kind weint.
Das hungrighe chind vaint.
Copilul flӑmând plânge.

A

Sie kocht für das hungrige Kind.
Zi coht fiur das hungrighe chind.
Ea gӑtește pentru copilul flӑmând.

D

Wer gibt dem hungrigen Kind ein Brot?
Ver ghibt dem hungrigӑn chind ain brot?
Cine îi dӑ copilului flӑmând o pâine?

G

Die Tasche des hungrigen Kindes ist leer.
Di tașe des hungrigӑn chindӑs ist ler.
Geanta copilului flӑmând este goalӑ.

Exemplu adjectiv declinat pentru substantiv la plural la toate cazurile

 
Germană
Pronunţie
Română

N

Die hungrigen Schüler machen Pause.
Di hungrigӑn șiulӑr mahӑn pauze.
Elevii flӑmânzi fac pauzӑ.

A

Wir warten auf die hungrigen Schüler.
Vir vartӑn auf di hungrigӑn șiulӑr.
Noi îi așteptӑm pe elevii flӑmânzi.

D

Der Leher gibt den hungrigen Schüler Obst.
Der lerӑr ghibt den hungrigӑn șiulӑr obst.
Profesorul le dӑ elevilor flӑmânzi fructe.

G

Die Schule der hungrigen Schüler ist groß.
Di șule der hungrigӑn șiulӑr ist gros.
Școala elevilor flӑmânzi este mare.