Cele 4 cazuri (der Kasus / die 4 Fälle)

1.     Ce trebuie sa se stie despre cele 4 cazuri.

In limba germana exista 4 cazuri :

Nominativ acuzativ dativ genitiv

Cele patru cazuri au rolul sa faca distinctive, diferitele parti ale propozitiei. O propozitie formulata fara caz se poate intelege foarte greu sau chiar deloc, dupa cum arata urmatorul exemplu:

.         Die Frau der Mann leihen die Tochter der Koch der Wagen der Bruder.

Sotia barbatul imprumuta fiica bucatarul masina fratele.

Cazul arata unui substantiv functia sa in propozitie. Substantivul precum si insotitorii sai de substantiv sau inocuitorii sai (pronumele) se declina in functiile corespunzatoare.

nominativ+ genitiv

predicat

dativ+genitiv

acuzativ+genitiv

Die Frau des Mannes

Sotia barbatului

leiht

imprumuta

der Tochter des Kochs

fiicei bucatarului

den Wagen des Bruders.

masina fratelui.


° Nominativul accentueaza subiectul. Dar subiectul nu poate sta singur si depinde de un predicat, care este exprimat prin verb. Subiectul si verbul formeaza o unitate si arata genul (masculin, feminin, neutru) si numarul (singular, plural). Intrebarea-W corespunzatoare este "wer? / cine?" la persoane si "was? / ce?" la lucruri. Vezi si la:

.         Verbe

.         Complement nominativ

.         Complement de verb

° Acuzativul numeste un "obiect". Obiectul poate fi o persoana sau un lucru. Intrebarea-W este "wen? / pe cine?" pentru persoane si "was? / (pe) ce ?" la lucruri. Acuzativul il cer (vezi la):

.         Verbe tranzitive

.         Verbe cu complement acuzativ si directiv

.         Verbe cu complement prepozitional + acuzativ

.         Prepozitii cu acuzativ

.         Prepozitii schimbatoare, care dau raspuns la intrebarea "wohin? / incotro?"

.         Afirmatii despre timp cu acuzativ

° Dativul numeste in cele mai multe cazuri o persoana, care participa la o actiune. Adesea este primitorul unui lucru. Exista doar putine verbe cu complement in dativ. Acestea ar trebui invatate pe de rost. Intrebarea-W corespsunzatoare este "wem? / cui?". Dativul il cer(vezi la):

.         Verbe intranzitive

.         Verbe cu complement in dativ si in acuzativ

.         Verbe cu complement situativ

.         Verbe cu complement prepozitional + dativ

.         Prepozitii schimbatoare, care raspund la intrebarea "wo / unde"

.         Prepozitii cu dativ

° Genitivul apare intr-o constructie substantiv- substantiv si indica relatia de proprietate. Intrebarea-W corespunzatoare este "wessen? / a cui?". Pe langa aceasta exista prepozitii cu genitiv. Vezi la:

.         Atribut genitiv

.         Prepozitii cu genitiv