Lecţia 10

Expresii utile:

Hallo, wie heißt du? - Salut (Bună), cum te numeşti?

Mein Name ist Mariana. - Numele meu este Mariana. (Mă numesc Mariana)

Haben Sie etwas dagegen, wenn ich hier sitze? - Aveti ceva ȋmpotrivă, dacă mă aşez aici? (Imi permiteţi să mă aşez aici?)

Ist dieser Stuhl frei? - Este scaunul liber?

Wo leben Sie? - Unde trăiţi(locuiţi)?

Ich lebe in Gründelhardt. - Eu trăiesc(locuiesc) ȋn Gründelhardt.

Das ist mein Freund Romica. - Acesta este prietenul meu Romică.

Ich bin hier auf einer Geschäftsreise. - Sunt aici ȋntr-o excursie de afaceri.

Ich bin im Urlaub. - Sunt ȋn concediu.

Ich reise mit meiner Familie. - Călătoresc cu familia.

Möchten Sie mit uns zu Abend essen? - Doriţi să luaţi cina cu noi?

Es war schön, mit dir zu reden. - Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu tine.

Was ist Ihre Telefonnummer? - Care este numărul dvs. de telefon?

Hier ist meine E-Mail-Adresse. - Aici este adresa mea de Email.

Bitte kommen Sie zu Besuch! - Vizitaţi-ne vă rog.

Ich hoffe, Sie bald wieder zu sehen! - Sper să ne vedem ȋn curând.

Adjectivele

allgemein general

alt bătrân, vechi

angenehm plăcut

anstrengend stresant

arm sărac

artig cuminte

bequem confortabil

billig ieftin

böse supărat, rău

clever isteţ

dick gras

dreckig mizerabil

dringend urgent

dunkel ȋntunecat

dumm prost

dünn slab

eng strâmt

ehrlich sincer

faul leneş

feucht umed

fleißig harnic

frech obraznic

froh bucuros

fröhlich vesel

früh devreme

gemeinsam ȋmpreună

gemütlich agreabil, plăcut

gerne cu plăcere

gesund sănătos

glücklich fericit

gross mare

gut bun

hässlich urât

heiss fierbinte

hell luminos

hoch sus, ridicat

hübsch drăguţ

hungrig flămând

jung tânăr

kalt rece

klein mic

klug deştept, prudent

krank bolnav

kurz scurt

lang lung

langsam ȋncet

lecker gustos

leicht uşor

lieb drag

lustig distractiv

müde obosit

mutig curajos

nackt gol, dezbrăcat

nah aproape

nett amabil

oft des

ruhig liniştit

salzig sărat

satt sătul

sauber curat

sauer nervos

schlank suplu

schlimm, schlecht - rău

schmal ȋngust, strâmt

schmutzig - murdar

schnell repede

schön frumos

schrecklich ȋngrozitor

schwer greu

sehr foarte

selten rar

spät târziu

still calm

süss dulce, drăguţ

täglich zilnic

teuer scump

traurig trist

reich bogat

viel mult

warm cald

weich moale

weit departe, larg

wenig, bisschen puţin

 

 

Culori

•  rot roşu

•  rosa roz

•  grün verde

•  blau albastru

•  schwarz negru

•  weiss alb

•  gelb galben

•  braun - maro

•  grau gri

•  beig bej

•  orange portocaliu

•  hell deschis

•  dunkel ȋnchis

Gradele de comparatie

POZITIV

COMPARATIV (mai)

SUPERLATIV (cel mai)

faul

fauler

am faulsten

gross

grösser

am grössten

dunkel

dunkler

am dunklersten

hoch

höcher

am höchsten

EXCEPȚII (adjective care ȋşi schimbă total forma):

viel (mult)

mehr

am meisten

gern (cu plăcere)

lieber

am liebsten

gut (bine)

besser

am besten

Exemple:

•  Tu alergi mai repede decât mine. - Du läufst schneller als ich.

•  Copilul tău aleargă cel mai repede. - Dein Kind läuft am schnellsten.

•  Eu alerg, dar nu aşa de repede ca tine. - Ich laufe, aber nicht so schnell wie du.

•  Copilul cel mai cuminte a primit un cadou. - Das artigste Kind hat ein Geschenk bekommen.

•  Şcoala cea mai frumoasă este ȋn Sibiu. - Die schönste Schule ist in Sibiu (Hermannstadt).

•  Platina este cel mai scump metal. - Das Platin ist das teuerste Metal.

•  Mi-ar place mai mult să merg azi la cinema, decât să rămân acasă. - Lieber gehe ich heute in das (ins) Kino als zu Hause bleiben.

•  Anul ăsta nu merg la munte, ci mai degrabă merg la mare. Dieses Jahr gehe ich nicht ins Gebirge sondern ich gehe lieber ans Meer.

•  În cel mult două săptămâni merg ȋn Germania. In höchsten zwei Wochen fahre ich nach Deutschland

Temă:

1. De conjugat verbele GEWINNEN (a câştiga), VERLIEREN (a pierde), TRAGEN (a purta), SCHREIEN (a ţipa).

2. De tradus următoarele propoziţii:

° Trebuie să ne faci bagajul!

° Îţi trebuie un geamantan mai mare!

° Nu uita paşaportul!

° Nu uita biletul de avion!

° Ia cu tine ochelarii de soare.

° Vrei să iei cu tine o hartă?

° Vrei să iei cu tine o umbrelă?

° Îţi trebuie un pieptene, o perie de dinţi şi pastă de dinţi.

° Se poate face acolo baie?

° Se poate închiria aici o umbrelă de soare?

° Se poate închiria aici o barcă?