In der Apotheke - La farmacie
Gramatica

Gramatica

  Comparaţiile pozitive şi negative

Cu ajutorul gradelor de comparaţie se pot compara persoane sau lucruri. O comparaţie permite două posibilitaţi:

.         Egalitate

O egalitate se exprimă prin "so + adjectiv + wie " / asa de + adjectiv + ca. Alternative la "so...wie" / asa....că ... sunt :
gleich ...wie / egal ca, ebenso ...wie / la fel ...ca, genau so ...wie / exact la fel ...ca , doppelt so ...wie / dublu... decât.

Cele două persoane sau lucruri care se compară au acelaşi caz:

o   Tobias ist genau so stur wie sein Vater.
Tobias este exact la fel de încăpăţânat ca tatăl său.

o   Die Tochter ist ebenso hübsch wie ihre Mutter.
Fiica este la fel de frumoasă ca mama ei.

o   Dein Bruder ist dreimal so fleißig wie du.
Fratele tău este de trei ori de harnic decât tine.

o   Dein Vater liebt dich ebenso sehr wie deinen Bruder.
Tatăl tău te iubeşte la fel de mult ca pe fratele tău.

.         Inegalitate

O inegalitate se exprimă ori prin "comparativ + als / ca ", sau prin "nicht / kein + so + adjectiv + wie" / nu + asa + adjectiv + ca. Cele două persoane sau lucruri care se compară au acelasi caz:

o   Dein 13-jähriger Sohn ist schon viel größer als meine 16-jährige Tochter.
Fiul tău de 13 ani este deja mult mai mare decât fiica mea de 16 ani.

o   Du hast zwar mehr Geld als ich, aber dafür habe ich viel mehr Freunde als du.
Tu ai mai mulţi bani decât mine, dar pentru asta eu am mai mulţi prieteni decât tine.

o   Er gewinnt zwar öfter als ich, aber dennoch bin ich viel intelligenter als er.
El câştigă mai des decat mine, dar totusi eu sunt mai inteligent decât el.

o   Mein neuer Freund ist nicht so gemein wie mein alter Freund.
Noul meu prieten nu este atât de rău ca prietenul meu vechi.

o   In Deutschland gibt es nicht so schöne Strände wie in Südamerika.

În Germania nu există ştranduri aşa frumoase ca în America de Sud.

  Comparația cu so wie

Diese Flasche enthält so viel Această sticlă conține la fel wie diese. de mult ca şi aceasta.

Franz ist so groß wie Hans. Franz este la fel de înalt ca şi Hans.

În comparații, conjuncția so. wie este utilizată atunci când termenil de comparație sunt identici.