Folosirea prepoziţiilor locale (Der Gebraucht der lokalen Präpositionen)

 

Mai multe informatii despre adjective gasiti aici