Pronumele şi articolele nehotărâte (Die Indefinitpronomen und -artikel)

Mai multe informatii despre adjective gasiti aici