Pronumele şi articolele demonstrative (Die Demonstrativpronomen und -artikel)

Mai multe informatii despre adjective gasiti aici