Lecţia 1

Reguli de pronunţie

VOCALE:

•  a se citeşte a (h a ben - a avea)

•  e se citeşte e (B e tt - pat)

•  i se citeşte i (w i r - noi)

•  u se citeşte u ( u msonst - inutil, gratuit)

•  ä se citeşte e ( Ä pfel - mere)

•  ö se citeşte oe diftong (m ö gen - a plăcea)

•  ü se citeşte iu (gr ü n - verde)

•  e inaintea unei consoane finale se pronunţă a (ex. Lesen - a citi)

In general o vocală este lungă când:

•  vocala este dublă (p aa r - cateva, Paar - pereche)

•  vocala este urmată de o singură consoană (v or - ȋnaintea)

•  vocala este urmată de litera h (L eh rer - profesor)

•  in cazul vocalei i dacă este urmată de vocala e (s ie ben - şapte)

 

DIFTONGI:

•  au se citeşte a scurt urmat de u (H au s - casă)

•  ei se citeşte ai (m ei n al meu, l ei der din păcate)

•  eu se citeşte oe (h eu te - astăzi)

•  äu se citeşte oi (h äu fig - des)

CONSOANE:

•  ig se citeşte ih (fleiss ig - harnic, zwanz ig - douăzeci)

•  ch se citeşte h (ma ch en - a face)

•  chs se citeşte cs (wa chs en - a creşte, se chs - şase)

•  h la ȋnceputul cuvântului se pronunţă ( h alten - a tine)

•  h după vocală nu se aude (ge h en - a merge pe jos, fa h ren - a merge cu un vehicol)

•  j se citeşte i ( j a - da, j emand - cineva)

•  s urmat de o vocală se citeşte z (le s en - a citi, S onne - soare)

•  ss se citeşte s (la ss en - a lăsa)

•  ß se citeşte s (hei ß en - a numi)

•  sch se citeşte s ( sch ön - frumos)

•  st se citeşte st ( st ehen a sta vertical, St rasse - strada); excepţie: in cuvintele imprumutate sau neologisme se pronunţă st (Fest- sărbătoare)

•  sp se citeşte sp ( sp ielen a se juca); excepţie: in cuvintele imprumutate sau neologisme se pronunţă sp ( Respekt-respect)

•  v se citeşte f ( v ier - patru)

•  w se citeşte v ( w ann când?)

•  z se citeşte ţ ( z wei doi, Z eit - timp)

•  qu se pronunţă cv (Quelle izvor, sursă)

•  ge se pronunţă ghe (Geld - bani, geben - a da) ; excepţie : ge se pronunţă ga (Magen stomac; moegen-a-i plăcea, a dori, a vrea)

•  gi se pronunţă intotdeauna ghi (Gips-ghips)

Nota: Substantivele şi pronumele de politeţe in limba germană se scriu ȋntotdeauna cu majuscule.

Pronumele personale

SINGULAR
 
Pers I
Pers II
Pers III
 
M
F
N
Nominativ

ich

du
er
sie
es
Acuzativ
mich
dich
ihn
sie
es
Dativ
mir
dir
ihm
ihr
ihm
Genitiv
mein
dein
sein
ihr
sein
PLURAL
Pers. I
Pers. II
Pers III
Nominativ
wir
ihr
sie
Acuzativ
uns
euch
sie
Dativ
uns
euch
ihnen
Genitiv
unser
euer
ihr
PRONUMELE DE POLITEȚE
Nominativ
Sie
Acuzativ
Sie
Dativ
Ihnen
Genitiv
Ihr

Nota: Pronumele de politeţe se scriu intotdeauna cu majuscule.

Temă:

1. De conjugat verbele GEHEN (a merge), SCHLAFEN (a dormi), TUN (a pune), BITTEN (a ruga).

2. De tradus următoarele propoziţii:

•  Eu mă numesc Mihai.

•  Tu locuieşti in Crailsheim.

•  Noi suntem elevi.

•  Ea vine din România.

•  Ei muncesc in fabrică.

•  Voi trăiţi in Germania.

•  Eu ȋnvăţ limba germană.

•  El vorbeşte româneşte.

•  Tu eşti mereu punctual.