Hurra, ich habe gewonnen! - Ura, am câştigat!
Gramatica

Gramatica

Particula doch

Rufen Sie ihn doch an!
Sunati-l!

Particula doch se utilizează pentru a intări sugestiile şi sfaturile.

  

Perfectul compus

Wir haben Wein getrunken.
Am băut vin.

Tobias ist nach Frankfurt geflogen.
Tobias a zburat la Frankfurt.

Perfectul compus și imperfectul se utilizează atunci când se vorbeşte despre trecut. Perfectul compus este utilizat în special în limbajul vorbit. Este format din prezentul verbelor auxiliare haben sau sein + participiul.

 

Perfectul compus cu verbul haben

Majoritatea verbelor, inclusiv verbele reflexive, formează perfectul compus cu verbul haben.

Yuki hat Kartoffelsalat gegessen.
(gegessen participiul verbului essen)
Yuki a mâncat salată de cartofi.

haben

                          prezent                            participiu

ich                     habe              Wein          getrunken.
du                      hast              Wein          getrunken.
Sie                     haben          Wein          getrunken.
er/sie/es            hat                Wein          getrunken.
wir                      haben          Wein          getrunken.
ihr                      habt             Wein          getrunken.
Sie                     haben          Wein          getrunken.
sie                     haben           Wein          getrunken.

 

Perfectul compus cu verbul sein

Verbele de mişcare, verbele care exprimă schimbarea unei stări, ca şi verbele sein și bleiben, formează perfectul compus cu verbul sein.

Tobias ist nach Frankfurt geflogen.
(geflogen: participiul verbului fliegen)
Tobias a zburat la Frankfurt.

 

Ich bin um 8 Uhr aufgewacht.
(aufgewacht: participiul verbului aufwachen)
Eu m-am trezit la ora 8:00.

Yuki und Tobias sind am Sonntag im Konzert gewesen.
(gewesen: participiul verbului sein)
Yuki si Tobias au fost duminică la concert

Wir sind zehn Tage in Amerika geblieben.
(geblieben: participiul verbului bleiben)
Noi am rămas în America zece zile.

 

sein

                          prezenat                          participiu

ich                     bin                 heute         gekommen
du                      bist                heute         gekommen
Sie                     sind               heute         gekommen
er/sie/es            ist                  heute         gekommen
wir                      sind               heute         gekommen
ihr                      seid               heute         gekommen
Sie                     sind               heute         gekommen
sle                     sind               heute         gekommen

Participiul: verbele regulate

Verbele regulate formează participiul cu prefixul ge- şi terminația -t. În cazul verbelor cu particule separabile, silaba ge stă la mijloc.

infinitiv                                                              participiu

fragen                       a întreba                          gefragt
kaufen                      a cumpăra                      gekaut
machen                    a face                               gemacht
sagen                       a spune                           gesagt
zahlen                       a plăti                               gezahlt
anfragen                   a întreba                          angefragt
einkaufen                 a cumpăra                      eingekaut
zusagen
                  a accepta                        zugesagt

Verbele regulate care au prefixele neseparabile be-, emp-, ent-, er- ge-, miss-, ver- și zer- tormează participiul tără silaba ge-, dar primesc întotdeauna terminatia -t.

besuchen                 a vizita                             besucht
besichtigen              a vizita, a viziona           besichtigt

 

Participiul: verbele neregulate

De obicei, verbele neregulate formează participiul cu prefixul ge- şi terminația -en. Adesea, vocalele din rădăcina verbului se modifică. În cazul verbelor cu particule separabile, silaba ge- stă la mijloc.

infinitiv                                                              participiu

bleiben                     a rămâne                         geblieben
essen                       a mânca                          gegessen
finden                       a găsi                               gefunden
fliegen                       a zbura                            geflogen
geben                       a da                                  gegeben
kommen                   a veni                               gekommen
nehmen                    a lua                                 genommen
treffen                      
a întâlni                           getroffen
ankommen              
a sosi                               angekommen
hinfahren                 
a merge la                       hingefahren
mitkommen             
a însoţi pe cineva          mitgekommen
zurückrufen             
a suna înapoi                 zurückgerufen

Exceptii:

infinitiv                                                                participiu

bringen                     a aduce                           gebracht
denken
                    a gândi                            gedacht
wissen
                     a şti                                  gewusst

 Verbele neregulate care au pretixele neseparabile be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, și zer- precum și majoritatea verbelor terminate în -ieren, formează participiul fară prefixul ge- Participiul verbelor terminate în -ieren are întotdeauna terminaţia -t.

infinitiv                                                              participiu

beginnen                  a începe                          begonnen
empfehlen              
a recomanda                  empfohlen
entscheiden            a decide                          entschieden
erfinden                  
a inventa                         erfunden
gewinnen               
a câştiga                         gewonnen
misslingen             
a eşua                             misslungen
vergessen              
a uita                                vergessen
versuchen              
a încerca                         versucht
zerbrechen            
a sparge                          zerbrochen
probieren              
a proba                            probiet
studieren               
a studia                           studiert

 

Perfectul compus: reţineţi poziţia verbului auxiliar şi a participiulu

Yuki hat einen Brief erhalten.
Yuki a primit o scrisoare.

Tobias hat die Zeitung gelesen.
Tobias a citit ziarul.

Ich bin in Berlin angekommen.
Eu am sosit la Berlin.

Du bist nach Hause gefahren.
Tu ai plecat acasă.

Bist du nach Hause gefahren ?
Ai plecat acasă?

Ist Tobias nach Frankfurt geflogen?
Tobias a zburat la Frankfurt?