Lecţia 4

Formule de adresare

Wie sagt man? - Cum se spune?

Was bedeutet... ? - Ce ȋnseamnă... ?

Ich habe Hunger! - Îmi este foame!

Ich bin hungrig! - Eu sunt ȋnfometat!

Ich habe Durst! - Îmi este sete!

Ich bin durstig! - Eu sunt ȋnsetat!

Ich bin müde! - Sunt obosit(ă)!

Ich bin schläfrig! - Mi-e somn!

Nein, ich spreche kein Deutsch. - Nu, nu vorbesc germana.

Verstehst du? - Înţelegi?

Kommst du heute? - Vii astăzi?

Nein, ich komme nicht heute! - Nu, nu vin astăzi!

Sagen (gesagt) - a spune; verstehen (verstanden) - a ȋnţelege;

kein, keine - nici unul, nici o

Nota: Kein, keine este in lb. Germana negaţia de pe lângă substantiv. Nicht este negaţia de pe lângă verb şi cele două nu se folosesc niciodată ȋmpreună. Dubla negaţie nu se foloseşte ȋn lb. germană.

Conjugarea unor verbe neregulate (II)

HELFEN (a ajuta)
LAUFEN (a alerga)
SEHEN (a vedea)
RATEN (a ghici)
NEHMEN (a lua)
Ich helfe
Ich laufe
Ich sehe
Ich rate
Ich nehme
Du hilfst
Du läufst
Du siehst
Du rätst
Du nimmst
Er/Sie/Es hilft
Er/Sie/Es läuft
Er/Sie/Es sieht
Er/Sie/Es rät
Er/Sie/Es nimmt
Wir helfen
Wir laufen
Wir sehen
Wir raten
Wir nehmen
Ihr helft
Ihr lauft
Ihr seht
Ihr rat
Ihr nehmt
Sie helfen
Sie laufen
Sie sehen
Sie raten
Sie nehmen

 

Perfectul compus

Se formează din verbul auxiliar (SEIN / HABEN) la prezent la care se adaugă participiul trecut al verbului de conjugat.

Perfect = auxiliar + participiu compus (haben sau sein) trecut

  Verbe care se conjugă cu SEIN:

•  verbele de mişcare:

gehen a merge pe jos

fahren a merge cu un vehicol

kommen a veni

fliegen a zbura

fallen a cădea

steigen a se urca

laufen a alerga

•  verbele copulative (de existenţă)

sein a fi

gebären a se naşte

sterben a muri

werden a deveni

bleiben a rămâne

  Topica:

SUBIECT + VERB AUXILIAR + ... + PARTICIPIU TRECUT

  Exemple:

•  Eu am fost acasă. Ich bin zu Hause gewesen.

•  Tu ai alergat mult. Du bist viel gelaufen.

•  Voi aţi mâncat pâine. Ihr habt Brot gegesen.

•  Astăzi am citit mult. Heute haben wir viel gelesen.

•  Ieri am rămas cu el acasă. Gestern bin ich mit ihm zu Hause geblieben.

•  Ei s-au certat. Sie haben sich gestritten.

Nota: Când propoziţia ȋncepe cu altceva decât subiectul, se face inversiunea ȋntre auxiliar şi subiect.

Temă:

1. De conjugat la perfect compus verbele HAUEN (a lovi), HEBEN (a ridica), SCHLAFEN (a dormi), SCHREIBEN (a scrie) şi SPRECHEN (a vorbi).

2. De tradus următoarele propoziţii:

•  Noi vă vedem.

•  Ea scrie frumos.

•  Ea se ȋntâlneşte cu el.

•  Voi dormiţi prea mult.

•  Îmi scrii ceva?

•  De ce ȋl baţi?

•  Ce faci tu acolo?