Propoziţiile temporale (Die Temporalsätze)

1.     Ce trebuie sa se stie despre propozitiile temporale

Afirmatiile temporale sunt mereu afirmatii voluntare si sunt parti nenecesare pentru o propozitie. In principiu afirmatiile temporale pot fi exprimate dupa cum urmeaza:

.         Adverbe temporale

.         Prepozitii temporale

.         Exprimari ale timpului in acuzativ

.         Propozitii secundare temporale

Propozitiile temporale sunt propozitii secundare si se introduc intotdeauna cu o conjunctie. Exista diferite conjunctii, care pot introduce o propozitie temporala. Ele dau informatii despre inceputul, sfarsitul si durata unei actiuni si daca ceva se intampla concomitent sau neconcomitent:

.         Simultaneitate

o   Propozitii secundare temporale cu "wenn / daca" si "als / cand"

o   Propozitii secundare temporale cu "während / in timp ce"

o   Propozitii secundare temporale cu "seitdem / de cand"

o   Propozitii secundare temporale cu " solange / atata timp cat"

o   Propozitii secundare temporale cu " bis / pana"

.         Neconcomitenta

o   Propozitii secundare temporale cu "bevor / inainte"

o   Propozitii secundare temporale cu "nachdem / dupa ce"

o   Propozitii secundare temporale cu "sobald / de indata ce"